CURS LICENȚA UEFA PRO PENTRU ANUL 2017

             Începând cu data de 14 noiembrie 2016 până la data de  13 ianuarie 2017, Școala Federală de Antrenori anunță perioada de depunerea a dosarelor pentru candidații care doresc să urmeze cursurile licenței UEFA PRO.

            Cursul de licența UEFA PRO este programat pentru începutul anului 2017, iar taxa cursului de licență UEFA PRO este de 15.900 lei.

           Astfel, perioada de înscriere începe luni, 14 noiembrie 2016, iar termenul limită de depunere a dosarelor este vineri, 13 ianuarie 2017.

           Numărul de locuri la cursul de licență UEFA PRO - 20.

        Curs de licență UEFA PRO cuprinde 360 ore (conform Convenției UEFA 2015), 144 teoretice și 216 practice și în mod obligatoriu trebuie să îndeplinească următoarele:

CRITERII OBLIGATORII DE ÎNSCRIERE:

1. Conform Convenției UEFA privind Antrenorii:

          Articolul 14 Criteriile de admitere la toate cursurile de obţinere a unei diplome UEFA de antrenor:

1. Cursurile pentru obţinerea unei diplome UEFA de antrenor organizate de o parte la convenţie sunt disponibile oricăror candidaţi domiciliaţi pe teritoriul părţii respective la convenţie.

2. De asemenea, candidaţii care nu îşi au domiciliul pe teritoriul părţii la convenţie care organizează cursul, pot participa la curs dacă:

a) cunosc limba oficială a părţii la convenţie care organizează cursul (au competenţe scrise şi orale suficiente);

b) nu au fost respinşi la înscrierea la un curs echivalent de obţinere a unei diplome UEFA de antrenor de către o altă parte la convenţie în ultimii doi ani (de exemplu, pentru nepromovarea testului (-elor) de aptitudini sau pentru nedeţinerea experienţei practice ca antrenor);

cau motive întemeiate pentru participarea la un astfel de curs (de exemplu, au fost angajaţi pentru a antrena o echipă reprezentativă a părţii la convenţie care organizează cursul sau o echipă a unui club de fotbal afiliat la partea la convenţie respectivă);

d) înaintează către partea la convenţie care organizează cursul un formular de educaţie transfrontalieră (care poate fi descărcat de pe site-ul UEFA);

e) numărul acestora nu depăşeşte 10% din numărul total de cursanţi (UEFA poate acorda excepţii faţă de acest procent în urma unor solicitări motivate, transmise în scris).

3. Un antrenor a cărui diplomă sau licenţă UEFA de antrenor a fost retrasă nu are dreptul de a solicita timp de cel puţin trei ani înscrierea la un nou curs în vederea reobţinerii diplomei sau licenţei.

4. Pentru a fi admişi la un curs de obţinere a unei diplome UEFA de antrenor, candidaţii:

a) trebuie să facă dovada experienţei practice în activitatea fotbalistică şi/sau de antrenor;

b) trebuie să înainteze toate documentele solicitate în vederea înscrierii de partea la convenţie care organizează cursul;

c)   trebuie să îndeplinească criteriile de admitere pentru cursul respectiv, inclusiv orice cerinţe suplimentare impuse de partea la convenţie care organizează cursul;

d) pot fi solicitaţi să dea un test de aptitudini (comunicat în prealabil către UEFA).

 

Articolul 17 Criterii suplimentare de admitere la cursurile pentru obţinerea diplomei UEFA Pro:

1. Pentru a fi admişi la un curs pentru obţinerea diplomei UEFA Pro, candidaţii trebuie:

a) să deţină o licenţă UEFA A valabilă şi

b) să aibă cel puţin un an de experienţă ca antrenori, în calitate de deţinători ai licenţei UEFA A.

2. Un jucător profesionist cu o activitate îndelungată, care a jucat cel puţin şapte ani compleţi ca jucător profesionist în divizia superioară a unei asociaţii membre FIFA sau UEFA şi care a jucat cel puţin 50 de meciuri competiţionale internaţionale pentru echipa naţională de seniori sau pentru prima echipă a unui club poate fi scutit de UEFA, în baza unei solicitări scrise, de cerinţa privind experienţa ca antrenor.

3. Un jucător profesionist cu activitate îndelungată care a promovat un curs special integrând conţinutul cursului pentru obţinerea diplomei UEFA B şi pe cel al cursului pentru obţinerea diplomei UEFA A poate participa la un curs pentru obţinerea diplomei UEFA Pro numai dacă acesta este organizat de partea la convenţie care a organizat cursul special.

 

De asemenea, trebuie să se întocmiță un raport pe baza unei grille în urma unei vizite cu scop profesional de 5 - 7 zile la un club de top (Europa / Asia). 

 

 

2. Criterii suplimentare la Convenția UEFA – documentul atașat.

 

 

DOSARUL TREBUIE SĂ CONȚINĂ OBLIGATORIU URMĂTOARELE:

  • C.V.-ul care să cuprindă activitatea de antrenor și cariera de jucător.
  • Copie xerox după cartea de identitate sau pașaport.
  • Dovada medicală care atestă că este sănătos clinic şi este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă (Centrul de Medicină Sportivă). 
  • Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic. 
  • Cazier judiciar.  
  • Dovada plății taxei* de depunere și analiză a dosarului.
  • Două fotografii tip buletin.
  • Dovada că toate taxele plătite la zi (viză anuală, perfecționări)
  • Cerere tip – Înscriere curs Licența UEFA PRO
  • Dosar plic.

 

NOTĂ:

             Analizarea dosarelor se va face de către Școala Federală de Antrenori împreună cu Comisia Tehnică.

            *TAXA DE DEPUNERE A DOSARULUI  LA CURSUL DE LICENȚA UEFA PRO este de 400 lei.

 

 

Informari

REZULTATE FINALE ADMITERE CURS LICENȚA UEFA A 2017

REZULTATE FINALE ADMITERE CURS LICENȚA UEFA A 2017:

» detalii

CURS PERFECTIONARE 2017

Așa cum v-am anunțat anterior, Cursurile de perfecționare adresate antrenorilor posesori ai licențelor UEFA A și UEFA B aflate în perioada de valabilitate, se vor desfășura pe parcursul anului 2017, pe întreg teritoriul țării după următorul program:

 

» detalii

REZULTATE FINALE admitere curs licența A UEFA 2017

Școala Federală de Antrenori anunță că, din cauza unor erori în prelucrare a datelor, lista FINALĂ a candidaților admiși la cursul de licență A UEFA va fi reanalizată și publicată pe site-ul oficial al Școlii Federale de Antrenori în cursul zilei de luni, 10 aprilie 2017.

» detalii

LISTA PRELIMINARĂ A CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA CURSUL DE LICENȚĂ UEFA A 2017

Atașată este lista preliminară a candidaților admiși la cursul de licență A UEFA și criteriile ce au stat la baza admiterii.

» detalii

REZULTATE CURS ECHIVALARE 2017

 REZULTATE CURS ECHIVALARE 2017:

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI la cursul de ECHIVALARE 2017:

» detalii

CURS ECHIVALARE 2017

 CURS ECHIVALARE 2017:      Perioada de desfășurarea a cursului de ECHIVALARE licență UEFA B este următoarea:

» detalii

REZULTATE FINALE CURS UEFA B - sesiunea de primăvară 2017

 REZULTATE FINALE CURS UEFA B - sesiunea de primăvară 2017

 

Ațașate sunt REZULTATELE FINALE ale admiterii la cursul de obținere a licenței UEFA B.

» detalii

Listă cursanți admiși UEFA A Elită Juniori 2017

Listă cursanți admiși UEFA A Elită Juniori 2017:

» detalii